Herengracht 377

<- 375 Herengracht                Panorama                Herengracht 387 - 389 ->

Herengracht 377

Herengracht 377

Herengracht 377, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     

 


Bouwjaar

± 1590 (1)

± 1880 (2)

1941 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1590 Willem Willemsz van Beynsdorp, eigenaar zeepziederij De Hamer op ’t Water (Damrak) (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1590 vier huisjes aan de straat en vier daarachter. Huisjes voor oude vrouwen. (1)

± 1880 afgebroken. Drie herenhuizen nrs 373: 5,66 m. breed, 375: 5,52 m. breed en 377: 6,76 m. breed. elk voor een gezin. (2)

1941 nr 375 nogmaals vernieuwd. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.