Herengracht 369

<- 367 Herengracht                Panorama                Herengracht 371 ->

                                                                                      Wijde Heisteeg 9 ->

Herengracht 369

Herengracht 369

Herengracht 35

Tekening Caspar Philips

Herengracht 369


Gebouwd             -
Architect             -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     
 

Bouwjaar

vóór 1641 (1)

± 1740 (2)

? (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1740 Hendrik Oortman (zoon Andries) (2)

Naam / gevelsteen

Twee Gekruiste Pistolen (familiewapen Oortman) (2)

Bijzonderheden

± 1641 (1)

± 1740 hoog winkelhuis 4,71 x 7,61 m. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. (2)

? pui enigszins gewijzigd. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1641 Andries Pietersz, korendrager (1)

1680 Wed. Andries Pietersz (1)

vóór 1734 Jacob Oortman (1)

Rijksmonument

Nr 1620

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.