Herengracht 365

<- 363 Herengracht                Panorama                Herengracht 367 ->

Herengracht 365

Herengracht 365

Herengracht 35

Tekening Caspar Philips

Herengracht 365

Gebouwd             1623
Architect            -
Opdrachtgever    Barend Albertsz en Pieter Blanz 
Monument           Rijksmonument          
 

Bouwjaar

verm. 1623 (1)

1745 (2)

Architect

Opdrachtgever

1623 Barend Albertsz en Pieter Blanz (1)

1745 Cornelis Knuijff, uitdrager (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1623 bedrijfs-woonhuis. Trapgevel. (1)

1745 brede ingezwenkte halsgevel met krullen en kuif 3,86 m. breed. Pui. Lage stoep loodrecht op gevel. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1643 Coenraad Willemsz Wijngaards (1)

1721 Cornelis Knuijff, uitdrager (1) 1745 (2)

Rijksmonument

Nr 1618

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.