Herengracht 359

<- 357 Herengracht                Panorama                Herengracht 361 ->

Herengracht 359

Herengracht 359

Herengracht 359, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 359

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     

 


Bouwjaar

vóór 1637 (1)

1730 (2)

19de eeuw (3)

Architect

1730 Carel Roos, meester-timmerman en makelaar (2)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

De Drie Tafelkaarsen (1) (2)

Bijzonderheden

vóór 1637 huis met gang (1)

1730 woonhuis 4,96 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Krullen waaronder afhangende versiering. Driepasvormig fronton met versiering. Stoep met onderingang. (2)

19de eeuw: sierraam. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1637 Evert Evertsz, lakenbereider (1)

Rijksmonument

Nr 1615

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.