Herengracht 357

<- 355 Herengracht                Panorama                Herengracht 359 ->

Herengracht 357

Herengracht 357

Herengracht 357, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 357


Gebouwd             1737 / 1909
Architect             Jac. Duncker
Opdrachtgever     Jac. Duncker
Monument          -     

 


Bouwjaar

1628 (1)

1737 (2)

Architect

1737 Pieter Bieseman, meester-timmerman: voor eigen gebruik. (2)

1909 Jac. Duncker (3)

Opdrachtgever

1909 weduwe Chr.T. Landré (3)

Naam / gevelsteen

1628 De Haes (1)

Bijzonderheden

1737 woonhuis 5,11 m. breed. Driepasvormig getoogde bekroning. Oude pui. Twee toegangen . platte stoep. (2)

1909 voorgevel met erker. Ingebouwde stoep. Kap waartegen geveltopje. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1628 Jan Hendrikz Hasepoot (1)

1910 Kempen & Co, Comm. in Effecten

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.