Herengracht 349

<- 345-347 Herengracht                Panorama                Herengracht 351 ->

Herengracht 349

Herengracht 349

Herengracht 349, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 349 (vervallen, deel Ambassade Hotel)

Gebouwd             1758
Architect             -
Opdrachtgever     Pieter Stateman
Monument           Rijksmonument 

1853 : KK 120  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5043  (verpondingsnummer)

1796 : 29 138    (kleinnummer)

1732 : 29 4983  (verpondingsnummer)

Kadast: F 129  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1630

1758

Architect

Opdrachtgever

± 1630 Claes Jansz Visscher

1758 Pieter Stateman

Naam / gevelsteen

± 1630 De Swarte Leeuw

Bijzonderheden

± 1630 huis met achterhuis.

1758 koopmanshuis 6,15 m. breed. Ingezwenkte halsgevel (klokgevel) met krullen en kuif. Sierlijke omlijsting der toegang. stoep met onderingang.

± 1790 sierraam.

Bewoners / eigenaren o.a.

1884-1891 dr J.F.M. Sterck

Rijksmonument

Nr 1612

Gebruik nu

Ambassade Hotel, ingang 341

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.