Herengracht 337

<- 335 Herengracht                Panorama                Herengracht 339 ->

Herengracht 337

Herengracht 337

Herengracht 337, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 337 (vervallen, deel Ambassade Hotel)

Gebouwd             1886 
Architect            -
Opdrachtgever    M.J. van der Maaden
Monument          Gemeentelijk Monument   

1853 : KK 126  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5049  (verpondingsnummer)

1796 : 29 144    (kleinnummer)

1732 : 29 4989  (verpondingsnummer)

Kadast: F 135  (kadaster oud)

Bouwjaar

1659

1886

Architect

Opdrachtgever

1659 Jan Munsterman, packer

1886 M.J. van der Maaden

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1659 koopmanshuis 4,83 m. breed. Pilastergevel, naar Vingboons. Vleugelstukken met festoenen op de kanten. Gebogen fronton. Pui. Stoep met onderingang.

1886 tot woonhuis verbouwd. Stoep behouden. Nieuwe gevel met balcon. Rechte kroonlijst met zeven consoles. Kap met dakvenster.

Bewoners / eigenaren o.a.

2016-heden Ambasade Hotel

Monument

Gemeentelijk Monument

Gebruik nu

Ambassade Hotel, ingang 341

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.