Herengracht 317

<- 315 Herengracht                Panorama                Herengracht 319 ->

Herengracht 317

Herengracht 317

Herengracht 317, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 317, De Drie Spaansse Wolbaalen / De Drie Spaansche Wolbaelen

Gebouwd             1738
Architect            -
Opdrachtgever    Harmanus Bols
Monument         Rijksmonument       
 

Bouwjaar

1653

1738

Architect

Opdrachtgever

1738 Harmanus Bols

Naam / gevelsteen

vóór 1653 De Vergulde Buys

1653 De Drie Spaansche Wolbaelen

Bijzonderheden

vóór 1653 huis met drie achterwoningen met toegang aan noordzijde v.h. voorhuis, De Groene Buyssteeg. 

1738 koopmanshuis 6,66 m. breed. Getoogde kroonlijst met in het midden een luik en twee langwerpige zijvensters. Boven in toog hijsbalk. Drie siervazen. Stoep met drie balusters.

empire snijraam met ster-achterraam boven ingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

1700 Nicolaes Ruts koopt het erfgenamen van Pieter Maurisse Domi
1738 Hermanus Bols koopt het van de erfgenamen van Nicolaes Ruts. Met een van de erfgenamen is Hermanus gehuwd

1800 Hester Clifford, gehuwd met Gijsb. Karel van Hoogendorp.

1880 D.J. Leepel, notaris

Rijksmonument

Nr 1603

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.