Herengracht 305

<- 303 Herengracht                Panorama                Herengracht 309 - 311 ->

Herengracht 305 - Oude Spiegelstraat 11

Herengracht 305 - Oude Spiegelstraat 11

Herengracht 305, Oudespiegelstraat 11, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 305 - Oude Spiegelstraat 11


Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument 

Bouwjaar

± 1621 (1)

1651 (2)

1714 (3)

1918 (4)

Architect

Opdrachtgever

1651 Jacob van Campen (2)

1714 Anth. Bractiarius (3)

1918 Gemeentetelefoon-Centrum (4)

Naam / gevelsteen

1651 Het Moortje (2)

Bijzonderheden

1651 vernieuwd. (2)

1714 woonhuis 5,38 m. breed met onderdoorgang 0,85 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Fronton. Stoep met onderingang. (3)

1918 afgebroken (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1621 ‘bejaarde dochter’ Lobbrigh Jans (1)

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.