Herengracht 273

<- 271 Herengracht          Panorama         Herengracht 275 ->

Herengracht 273

Herengracht 273

Herengracht 273, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 273

Gebouwd             1887

Architect            H.B. Warnink,
Opdrachtgever    Wed. J. Sprenger en W.B. Kollmer
Monument         Rijksmonument     
1853 : KK 158    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5080  (verpondingsnummer)
1796 : 29 176    (kleinnummer)
1732 : 29 5024  (verpondingsnummer)
Kadast: F 244    (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1650 

1887

Architect

1887 H.B. Warnink, bouwkundige

Opdrachtgever

1887 Wed. J. Sprenger en W.B. Kollmer

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

vóór 1650 winkelhuisje 4,12 m. breed (zie 271)

1887 ingericht tot woonhuis met twee verdiepingen hoger. Rechte kroonlijst.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr.: 1593

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.