Herengracht 239

<- 237 Herengracht            Panorama           Herengracht 241 ->

Herengracht 239

Herengracht 239

Herengracht 239 ,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 239 oud

Gebouwd             ± 1729
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter van Almonde
Afgebroken        1889

1853 : LL 103  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 30 5341  (verpondingsnummer)
1796 : 30 196    (kleinnummer)
1732 : 30 5294  (verpondingsnummer)
Kadast: F 308  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1729

1889 afgebroken en nieuwbouw

Architect

1889 C. Muijsken

Opdrachtgever

± 1729 verm. Pieter van Almonde

1889 Adolphe Boissevain

1992 Cataharina Johanna B.V.

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1729 koopmanshuis met halsgevel. Vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep.

1889 na afbraak tot kantoor herbouwd, uitbreiding van 237.

1992 woningonttrekking Herengracht 237 gecompenseerd  met nieuwe zelfstandige woning no 239

Bewoners / eigenaren o.a.


1889 - 1917 Adolphe Boissevain & Co, verhuisd naar Herengracht 206-214

1919-1923 Raad van Arbeid, verhuisd 28 juni 1922 naar Droogbak 1

1924-1937 M. Sternberg & Co

1937-1943 NV Associatie voor beheer en trustzaken

1943-1962 Commanditaire Vennootschap Hörchner & Götzen, verhuist naar Keizersgracht 279-283, Ooyen & Zonen.

1964-???? de Bank of America National Trust and Savings Association te San Francisco

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.