Herengracht 179 - 189 Den Grooten Heer

<- 177 Herengracht            Panorama           Herengracht 191 -197 ->

Herengracht 179

Herengracht 179 - 189

Herengracht 179 - 189, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 179 - 189 Den Grooten Heer 

Gebouwd             1903
Architect              C.B. Posthumus Meyjes
Opdrachtgever      Associatie-Cassa
Monument           Rijksmonument     


Bouwjaar

1901

1995/1996

Architect

1901 C.B. Postumus Meyjes

Opdrachtgever

1901 Associatie Cassa

Naam / gevelsteen

Associatie Cassa

1996 appartementencomplex "den Grooten Heer"

Bijzonderheden

Komt in de plaats van het kantoor in 185 - 189, zie Herengracht 185-189

1901 Harde - en tufsteen. Hal met ijzer en glas overdekt. Geïnspireerd door het pand 'Algemeene' van Berlage uit 1894. Dit gebouw is in het oeuvre van Posthumus Meyjes een volkomen vernieuwing ten opzichte van het vijf jaar eerder ontworpen gebouw van de Van Limmikstichting, nog uitgevoerd in een vrije renaissancestijl. De eenvoudige opzet doet denken aan het pand 'Algemeene' van Berlage uit 1894 dat Posthumus Meyjes bij verschillende projecten inspireerde. De gevel is opgetrokken uit hard- en tufsteen. Centraal in het twee bouwlagen hoge pand ligt een ruime hal die met ijzer en glas is overdekt. Hieromheen zijn de verschillende kantoren gesitueerd. 

1920 uitgebreid tot op de hoek Driekoningenstraat (zie 191-197)

Bewoners / eigenaren o.a.

1901 Associatie Cassa, tot aan fusie en vertrokken naar Spuistraat 127 

1952 Rotterdamsche Bank

1973 Slavenburg's Bank

1995/1996 bouw van de appartementen

Rijksmonument

nr. 18339 (sinds 2001)

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.