Herengracht 159

< 157 Herengracht          Panorama         Herengracht 161 >

Herengracht 159, 1015 BH

Herengracht 159

Herengracht 159, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 159

Gebouwd             1877
Architect              -
Opdrachtgever      W.J.J. Grasveld
Monument           Rijksmonument      
1853 : RR 284  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 30 5301  (verpondingsnummer)
1796 : 30 238    (kleinnummer)
1732 : 30 5252  (verpondingsnummer)
Kadast: F 463   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1645

± 1750

1877

Architect

± 1750 Dirk Otken Muller, timmerman

Opdrachtgever

1877 W.J.J. Grasveld

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1750 Woonhuis 5,75 m. breed. Kruiskozijnen, onderluiken en stoep. Eenvoudige ingezwenkte hals (± 1750) met getoogd fronton

1877 Rechte kroonlijst met ingebouwd dakvenster met daarnaast een balustrade

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1645 Daniel Meijers

± 1750 Dirk Otken Muller, timmerman

Rijksmonument

nr.: 1562

Gebruik nu

Woonhuis

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.