Herengracht 157

< 155 Herengracht          Panorama         Herengracht 159 >

Herengracht 157, 1015 BH

Herengracht 157

Herengracht 157, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 157 Het Keyzerrijk

Gebouwd             1750
Architect               -
Opdrachtgever      Jan of Hendrik Gosewijn
Monument            Rijksmonument

1853 : RR 285  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5300  (verpondingsnummer)

1796 : 30 239    (kleinnummer)

1732 : 30 5251  (verpondingsnummer)

Kadast: F 464  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1645

± 1750

Architect

Opdrachtgever

± 1750 Jan of Hendrik Gosewijn, koopman

Naam / gevelsteen

voor 1645 De vergulde Braspot

± 1750 Het Keyzerrijk

Bijzonderheden

± 1750 Pakhuis 6,10 m. breed, waaronder stal- en wagenhuis. Ingezwenkte hals met getoogd fronton.

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1645 Pieter Reiniersz , zijdelakenkoper

1645 Jan Cloet, makelaar

1721 Joan Lups, koopman

Rijksmonument

Nr 1561

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en aan de lijst van Rijksmonumenten.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.