Herengracht 133

< 131 Herengracht          Panorama         Herengracht 135 >

Herengracht 133, 1015 BG

Herengracht 133

Herengracht 133, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 133

Gebouwd           1916
Architect            P.A.J. Scheelbeek
Opdrachtgever    J.H. Schopman
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 301  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5284  (verpondingsnummer)

1796 : 30 250    (kleinnummer)

1732 : 30 5236  (verpondingsnummer)

Kadast: F 480  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1638

1717

± 1745

1916

Architect

1638 Jacob Cornsz Smient, beurtschipper

1916 P.A.J. Scheelbeek

Opdrachtgever

± 1745 Dirk Smit

1916 J.H. Schopman

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1745 stal- en koetshuis met bovenwoning 5,80 m. breed en 9,45 m. lang. Klokgevel waaraan voluten en gekuift fronton. Brede middendeur en twee zijdeuren en een pothuis tegen zijgevel.

1916 afgebroken. Gebouwd bergplaats met bovenwoningen met plat dak. 

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

-

Gebruik nu

Coffieshop Amnesia

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam. 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.