Herengracht 151

Herengracht 151, 1015 BH

Herengracht 151

Herengracht 151, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 151


Gebouwd             1880
Architect             -
Opdrachtgever    J. van der Ven
Rijksmonument    -

1853 : RR 292  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5293  (verpondingsnummer)

1796 : 30 241    (kleinnummer)

1732 : 30 5244  (verpondingsnummer)

Kadast: F 472  (kadaster oud)

Bouwjaar

17de eeuw

± 1710

± 1880 vernieuwd

Architect

Opdrachtgever

± 1710 Jan Scholten

± 1880 J. van der Ven

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1710 koopmanshuis 4,20 m. breed. Halsgevel waaraan vleugelstukken en getoogd fronton waarin alliantiewapen van Scholten en stoep.

± 1880 Woonhuis. Plat dak, primitieve goorlijst en platte stoep.

2009 Funderingsherstel en renovatie

Bewoners / eigenaren o.a.

17de eeuw: Fam. Arent Dircksz Bosch

1880-11913 J. van der Ven (bewoonde tot 1883)

Rijksmonument

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.