Herengracht 119

< 117 Herengracht          Panorama         Herengracht 121 >

Herengracht 119, 1015BG119, 1015 BG

Herengracht 119

Herengracht 119, 1015 BG, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 119

Gebouwd             1870
Architect              -
Opdrachtgever      Burghtschool
Rijksmonument    -        

1853 : RR 310   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5277  (verpondingsnummer)

1796 : 30 258   (kleinnummer)

1732 : 30 5228  (verpondingsnummer)

Kadast: F 520   (kadaster oud)

De blauwe Burgt

Een pakhuis met een puntgeveltje van begin 17de eeuw, 15 m. breed.

In de 17de eeuw was het een ververij, genaamd De Blauwe Burgt. Omstreeks 1650 was het pakhuis van Jacob Hooft en daarna van Aegen Hooft met een vrije uitgang.

 

De Burchtschool, een meisjesschool 1e klasse uit 1871

In 1870 wordt het gebouw vernieuwd tot school: de Burchtschool met twee klassen, die in gebruik is genomen op 1 januari 1871 met als hoofdonderwijzeres mej. C.L. Theunissen. De school is gefinancierd door de gemeente Amsterdam als Openbare Burgerschool "1e Klasse voor meisjes" met een gymzaal aan de achterzijde. De directrice woont in die tijd nog boven de school. In 1905 vindt de gemeente de brandveiligheid en de lokaalhoogte zo matig dat besloten wordt de school te verplaatsen. In 1907 is de school onder de naam Burghtschool verplaatst naar de toenmalige Antonidesschool, Herengracht 34.

 

In 1909 wordt het gebouw toch door de gemeente opnieuw ingericht als school. In 1910 wordt er de eerste christelijke school voor buitengewoon onderwijs van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van scholen voor zwakzinnigen gevestigd. In 1923 is het pand in gebruik als vakschool voor kleermakers. In 1930 wordt het van de gemeente voor  ƒ 55.000 gekocht door de Centrale Werkgevers Risico Bank, die ook meer panden erom heen koopt voor de uitbreiding van de kantoorruimte.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.