Herengracht 119

< 117 Herengracht          Panorama         Herengracht 121 >

Herengracht 119, 1015BG119, 1015 BG

Herengracht 119

Herengracht 119, 1015 BG, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 119

Gebouwd             1870
Architect              -
Opdrachtgever      Burghtschool
Rijksmonument    -        

1853 : RR 310   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5277  (verpondingsnummer)

1796 : 30 258   (kleinnummer)

1732 : 30 5228  (verpondingsnummer)

Kadast: F 520   (kadaster oud)

Tekening voor de bouw van de Burgtschool uit 1869

De tekening uit 1869 gemaakt voor de bouw van een nieuwe school aan de gracht. De school is gebouwd als "Openbare Burgerschool 1e Klasse voor meisjes". Het is een gebouw met  twee klaslokalen, een dienstwoning op de bovenverdieping en een gymnastieklokaal aan de achterkant. De school is ontworpen door een architect van de gemeente, wie is mij niet bekend. De tekening komt uit het Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht. bouwtekeningen. Daarnaast zijn een vergelijkbare tekeningen te vinden in het Centraal Tekeningenarchief van de Dienst Openbare Werken.

 

 

Herengracht 119 bouwtekening 1869 1 SAA

Bouwtekening voor de nieuwe school uit 1869 Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 119 bouwtekening 1869 2 SAA

Bouwtekening voor de nieuwe school uit 1869 Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.