Herengracht 97

< 95 Herengracht          Panorama         Herengracht 99 >

Herengracht 97

Herengracht 97

Herengracht 97 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 97

Gebouwd           1864
Architect            -
Opdrachtgever    Johannes Franciscus Farensbach
Monument         Gemeentelijk Monument       

1853 : SS 194   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5529  (verpondingsnummer)

1796 : 31 271   (kleinnummer)

1732 : 31 5477  (verpondingsnummer)

Kadast: F 581   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1618

± 1661

Architect

Opdrachtgever

± 1661 Carel Pieterz Quekere, wijnkoper en ‘comenijhouder’ 

Naam / gevelsteen

1656 Het Swarte Kruijs (Schuilkerk) 

± 1661 De Salm 

Bijzonderheden

± 1661 Stalgebouw met pakzolders 6,29 m. breed. Puntgevel met brede middendeur, twee zijdeuren en twee omlijste zolderlichten 

± 1850 woonhuis 

± 1880 verhoogde eenvoudige gevel 

Bewoners / eigenaren o.a.

1857-1863 Jan Coenraad Maurits Johan Knegt (ƒ 6.000)

1863-1876 Johannes Franciscus Farensbach  (ƒ 6.000)

1876-1883 Barend Dijk (ƒ 20.000)

Monument

Gemeentelijk Monument

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.