Herengracht 75

< 73 Herengracht          Panorama         Herengracht 77 >

Herengracht 75

Herengracht 75

Herengracht 51 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 75


Gebouwd           1661
Architect            -
Opdrachtgever    Ide Symonsz. Burgh
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 205   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5540  (verpondingsnummer)

1796 : 31 282   (kleinnummer)

1732 : 31 5488  (verpondingsnummer)

Kadast: F 695   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1617 (1)

1661 (2)

1796 3)

Architect

Opdrachtgever

1661 Ide Symonsz Burgh (2)

1796 Jacob Bruijns (3)

Naam / gevelsteen

De Burg

Bijzonderheden

1661: Laag woonhuis met ingezwenkte halsgevel, 5,52 m. breed. Versiering op zijkanten, hoekvazen, segmentvormig fronton en platte stoep (2)

1796 vernieuwd tot woonhuis met vier verdiepingen, kroonlijst met vier consoles en een verm. na 1880 bepleisterde gevel (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1617 Corn. Volkertsz (1)

Rijksmonument

Nr 1537

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.