Herengracht 73

< 71 Herengracht          Panorama         Herengracht 75 >

Herengracht 73

Herengracht 73

Herengracht 73 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 73  De Gulde Hand


Gebouwd           1646
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrick Gravia
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 206   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5541  (verpondingsnummer)

1796 : 31 283   (kleinnummer)

1732 : 31 5489  (verpondingsnummer)

Kadast: F 696   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1637 (1)

1646 (2)

Begin 19de eeuw (3)

1897 (4)

1925 (5)

Architect

1925 J.J. Belle, timmerman (5)

Opdrachtgever

1646 Hendrick Gravia (2)

1897 P. V.d. Vliet (4)

1925 J. Moerbeek (5)

Naam / gevelsteen

voor 1637 De Gulde Hand (1)

De Guldeboom (5)

Bijzonderheden

1646: Pilastergevel door of in navolging van Vingboons 5,59 m. breed. Tegen de hals vleugelstukken, een driehoekig fronton, twee omlijste lichten waartegen schouderstukjes. Luiken, onderluiken en stoep. (2)

verm. begin 19de eeuw veranderd tot pakhuis. Puntgevel (3)

1897 voorgevel veranderd (5)

1925 Onderpui veranderd (6)

Bewoners / eigenaren o.a.

1637 Jorisz (1)

1875 Blaauwhoedenveem (4)

Rijksmonument

Nr 1536

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.