Herengracht 55

< 53 Herengracht          Panorama         Herengracht 57 >

Herengracht 55

Herengracht 55

Herengracht 55 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 55


Gebouwd           ± 1715
Architect            -
Opdrachtgever    Johs. Steph. Schaap
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 215   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5550  (verpondingsnummer)

1796 : 31 292   (kleinnummer)

1732 : 31 5498  (verpondingsnummer)

Kadast: F 705   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1635

± 1715 vernieuwd

Architect

Opdrachtgever

Johs. Steph. Schaap

Naam / gevelsteen

In fronton alliantiewapen Schaap-Lintelo

Bijzonderheden

± 1715: koopmanshuis 6,12 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken, stoep en omlijste toegang

Bewoners / eigenaren o.a.

Jacob Jansz Schep (Schaep), timmerman

Rijksmonument

Nr 1527

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.