Herengracht 49

< 47 Herengracht          Panorama         Herengracht 51 >

Herengracht 49

Herengracht 49

Herengracht 49 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 49

Gebouwd           1680
Architect            -
Opdrachtgever    François de Roos
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 218   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5553  (verpondingsnummer)

1796 : 31 296   (kleinnummer)

1732 : 31 5501  (verpondingsnummer)

Kadast: F 708   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1638

1680

Begin 19-de eeuw

Architect

Opdrachtgever

1680 François de Roos

Begin 19-de eeuw verm. Fam. Entrop-Muller

Naam / gevelsteen

1680 De Roos

Bijzonderheden

voor 1638: Gang aan de noordzijde door de Roos betimmerd.

1680: Koopmanshuis 5,58 m. breed met Ionische pilastergevel (naar Vingboons) met een stal daarachter. Op vier pilasters van de bovenste verdieping van de gevel een hoofdgestel, waarop tegen de kap twee pilasters, waartegen vleugelstukken, twee ronde omlijste lichten en een segmentvormig fronton. Hoge stoep.

begin 19-de eeuw: rechte kroon- met bloklijst. Oude stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1638 Jan Jacobsz, binnenvaarder

1719 Jacobus Trip 

Begin 19-de eeuw Fam. Entrop-Muller

1965 Galerie 49 van Gérard Poolman

Rijksmonument

Nr 1524

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.