Herengracht 47

< 45 Herengracht          Panorama         Herengracht 49 >

Herengracht 47

Herengracht 47

Herengracht 47 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 47

Gebouwd           1877
Architect            W.H. Rinse
Opdrachtgever    H. Sikkel
Monument         -

1853 : SS 219   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5554  (verpondingsnummer)

1796 : 31 296   (kleinnummer)

1732 : 31 5502  (verpondingsnummer)

Kadast: F 709   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

1877 vernieuwd

Architect

W.H. Rinse

Opdrachtgever

H. Sikkel

Naam

de Timmerman

Bijzonderheden

± 1625: puntgevel 5,60 m. breed, met achterhuis

1877 vernieuwd tot onderstuk met bovenwoning, voorzien van een rechte kroonlijst met vier consoles

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1650 Onne Jansz, de eerbare ‘Coorncooper’

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Een pakhuis of spijker met achterhuis van ± 1625. Puntgevel van 5,60 m. breed. Vóór 1650 was het eigendom van de eerbare "Coorncooper' Onne Jansz. Het is een tijdlang 'De Timmerman' genoemd.

 

In 1877 is het door W.H. Rinse in opdracht van H. Sikkel met een rechte kroonlijst met vier consoles vernieuwd tot een bedrijfsruimte met bovenwoning.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.