Herengracht 37

< 35 Herengracht          Panorama         Herengracht 39 >

Herengracht 37

Herengracht 37

Herengracht 37 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 37

Gebouwd           ± 1748
Architect            -
Opdrachtgever    Abr. van Hoboken
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 224   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5559  (verpondingsnummer)

1796 : 31 301   (kleinnummer)

1732 : 31 5507  (verpondingsnummer)

Kadast: F 714   (kadaster oud)

Bouwjaar

1625

1748

1941

Architect

Opdrachtgever

Abr. Van Hoboken

Naam

Baltimore 

Bijzonderheden

± 1748: pakhuis. 6,02 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met fronton, pui met een brede en twee smalle ingangen en twee ronde zolderlichten 

1925 ingericht voor autostalling

1941 pui veranderd, waardoor een snijraam is vervallen

Bewoners / eigenaren o.a.

1625 Jan Gerritsz Visscher 

1748 Abr. Van Hoboken

Rijksmonument

Nr 1520

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.