Herengracht 490 - 496 afgebroken

<- 482 Herengracht                Panorama                Herengracht 498 ->

Herengracht 490 - 496,  tekening Caspar Philips

Herengracht 490 - 496, tekening Caspar Philips

Herengracht 496

Gebouwd           1667
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken          1917
1853 : X 470  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4017  (verpondingsnummer)
1796 : 57 568    (kleinnummer)
1732 : 57 3818  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1038  (kadaster oud)

Bouwjaar

1667

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1760 Hendrik Colonius

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667 (drie koopmanshuizen en) hoek-winkelhuis 4,55 x 12,55 m. breed. Oorspr. zelfde type. Ingezwenkte halsgevel, festoenen op de zijkanten en gebogen fronton. De buitenste elk met twee guirlandes op de borstweringen en een cartouche met MDCLXVII. Stoep met onderingang.

In oktober 1916 wordt het pand aangekocht door de gemeente voor afbraak

Bewoners / eigenaren o.a.

In hoekhuis 496 met pui en pothuis is bijna voortdurend een apotheek gevestigd geweest:

1684 – 1792 fam. H. Angelkot

daarna  Johs en Arn. Silvius

19de eeuw: J.H. Schäfer

1843 – 1916 Van Tijen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Herengracht 482 tekening Caspar Philips

Herengracht 488 (gedeeltelijk) - 496, vlak voor afbraak 1917 door Cornelis G. Leenheer (fotograaf) van Amsterdams Stadsarchief

Herengracht 496 voor afbraak getekend door H. M. J. Misset

Herengracht 496 voor afbraak getekend door H. M. J. Misset

Herengracht 494 - 496 hoek Vijzelstraat, afgebroken rond 1917

Herengracht 494 - 496 hoek Vijzelstraat, afgebroken rond 1917

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.