Herengracht 300

<- 302 Herengracht            Panorama            Herengracht 298 ->

Herengracht 300

Herengracht 300

Herengracht 300 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 300 / Wolvenstraat 1a


Gebouwd           1620 / ± 1850
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 238  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 36 456  (verpondingsnummer)

1796 : 36 469    (kleinnummer)

1732 : 36 479  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3941  (kadaster oud)

 

Bouwjaar

± 1620

± 1765

1987 Restauratie

Architect / Bouwer

1987 Joh. A. Riesener

Opdrachtgever

± 1620 Gerrit Harmansz, bakker

± 1765 Harmanus Kuijper, bakker

1987 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 winkelhuis 4,48 x 11,34 m. Trapgevel

1765 laat Lodewijk XV-bekroning

± 1850 rechte kroonlijst met dakvenster

Na 1880 zijgevel bepleisterd 

Voortdurend als bakkerij in gebruik tot ?

1987 Restauratie, met dubbele rij stutten wordt het omvallen voorkomen. Hele zijgevel vervangen.

Bewoners / eigenaren o.a.

1631-1647 Nillem Hermanszn, bakker 

1686-1693 Jan Harmanszn Hars, bakker

1700-1723 Jacob de Graeff 

1723-1763 Jan de Graaff/Cornelis van der Schelt, bakker 

1763-1773 Hendrik Kuyper, bakker

1802-1805 L. Breijl winkelier

1851 F. H. Schreve, bakker

1861 C.F. Schreve, bakker

1879 D. Hertler, winkelier

1923 C.H. Nanninga, bakker

1960 U. Dijkstra, bakker

1984-heden Eigendom Stadsherstel

Rijksmonument

Nr 1798

Gebruik nu

Winkel en woning erboven

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. Ook van Stadsherstel, die het uitgezocht hebben.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.