Herengracht 280

<- 282 Herengracht            Panorama           Herengracht 278 ->

Herengracht 280

Herengracht 280

Herengracht 280 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 280

Gebouwd           1710
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Danckerts
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 370  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1146  (verpondingsnummer)

1796 : 38 534    (kleinnummer)

1732 : 38 1180  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3475  (kadaster oud)

 

Bouwjaar

1619

1710

Architect / Bouwer

1915 K.P.C. de Bazel

Opdrachtgever

1619 Leonora Hakens, wed. van Johan van Wely

1710 Jacob Danckerts

Naam / gevelsteen

1619 Het Klockhuijs

1707 De Drie Klokken

Bijzonderheden

1619 verm. gelijke trant als 282

1710 koopmanshuis 8,24 m. breed. Rechte kroonlijst. Attiek met twee wapens (van Danckerts). Wit zandstenen gevel. In de ramen kleine ruitjes. Stoep met onderingang

1915 Opnieuw,maar modern ingericht

Bewoners / eigenaren o.a.

1897 mr W.S.J. van Waterschoot van der Gracht

1909-1915 mr H.J. van Ogtrop

1915 Wed. mr H.J. van Ogtrop

Rijksmonument

Nr 1793

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.