Herengracht 250

< 252 Herengracht          Panorama         Herengracht 248 >

Herengracht 250

Herengracht 250

Herengracht 250 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 250

Gebouwd           ± 1720
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 181  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1474  (verpondingsnummer)
1796 : 39 444    (kleinnummer)
1732 : 39 1532  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3848  (kadaster oud)

Bouwjaar

1615

± 1720

Architect / Bouwer

1933 Fa Z. Deenik & Zoon, W.J. Leeflang

1934 Fa Z. Deenik & Zoon, W.J. Leeflang

1947 A.A. Kok

1983 Bureau voor architectuur en vormgeving

Opdrachtgever

1615 Laurens Dubbeltsz Worst

Joan Gillis

1933 Verzekeringsbank der "Oude Haagsche" van 1836

1934 Verzekeringsbank der "Oude Haagsche" van 1836

1947 Verzekeringsbank der "Oude Haagsche" van 1836


Naam / gevelsteen

1635 De Vergulde Leeuw

1650 De Zon

Bijzonderheden

1615 woonhuis 8,57 m. breed. Trapgevel

1720 (nieuw of vernieuwd?) kroonlijst, vier consoles met tussenlichten. Attiek met gekroond (effen) wapenschild en hoekvazen. Stoep met onderingang. Boven de ingang en de voordeur bewerkt in Lodewijk XV (rococo)-stijl. Verguld sierraam.

1933 Opnieuw ingericht. Daarbij is plafondschilderstuk naar Herengracht 402 overgebracht en het voor het grootste deel als kantoor ingericht.

1934 Aanpassingen woning

1947 Woning wordt dienstwoning en een grote trap

1983 Verwijderen grote trap uit 1947

Bewoners / eigenaren o.a.

????-1835 Jan Bosch Gerritsz (eigenaar)

1816-1835 Gijsbert de Clercq [1778-1851] en Maria de Clercq [1783-1821], later (1923)Jacoba Ising[1779-1860]

1879-1890 Ake (Aaltje) Stinstra

Rijksmonument

Nr 1783

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.