Herengracht 240

< 242 Herengracht          Panorama         Herengracht 238 >

Herengracht 240

Herengracht 240

Herengracht 240, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1620 (1)

1914 (2)

Architect / Bouwer

1914 Jac Duncker (2)

Opdrachtgever

1614 Volkert Hansz eigenaar bouwerf (1)

1914 Gustav Hiltermann (2)

Naam / gevelsteen

1631 De Pellikaan (1)

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 4,32 m. breed. Trapgevel en ontlastingsbogen, strekken en sluitstukken boven de kozijnen (1)

1914 drie verdiepingen met zandstenen gevel waaraan een gebogen doorgaande erker. Ingericht tot magazijn en kantoren. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1631 Jan IJsbrantsz Kieff (1)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.