Herengracht 240

< 242 Herengracht          Panorama         Herengracht 238 >

Herengracht 240

Herengracht 240

Herengracht 240, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


238 en 240

 

Twee huizen van omstreeks 1620, ieder 4,32 m. breed.

Elk heeft een trapgevel en ontlastingsbogen, strekken en sluitstukken boven de kozijnen en een lage stoep met afsluithek.

 

Ze zijn gebouwd op een bouwerf van 30 x 69 voeten dat door Volkert Hansz in 1614 is gekocht.

 

238 is in 1631 van Jordaen Jansz. In 1679 hangt er De Elandshuit uit.

Van 1712 tot ± 1802 is het van en wordt het bewoond door familie De Bosch (apotheker, docter en makelaar).

 

Thans een woonhuis met 2½ verdieping en een nieuwe voorgevel met een erker, gebouwd in 1902 voor P. Pendavink door timmerman H.P. Mijnarends.

 

240 is in 1631 van Jan IJsbrantsz Kieff en genaamd De Pelikaan.

Tegenwoordig een huis met drie verdiepingen met een zandstenen gevel, waaraan een gebogen doorgaande erker, gebouwd in 1914 voor Gustav Hiltermann, ingericht tot magazijn en kantoren. Architect Jac. Duncker.

 

 

Herengracht 240, ondergevel

Ondergevel

Herengracht 240, erker

Erker

Herengracht 240, daklijst

Daklijst

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.