Herengracht 222

<- 224 Herengracht               Panorama             Herengracht 218 - 220 ->

Herengracht 222

Herengracht 222

Herengracht 222, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 222


Gebouwd           ± 1680 
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter van Monfoort
Monument         Rijksmonument

 


Bouwjaar

± 1680

Eind 18de eeuw

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1680 Pieter van Monfoort

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 woonhuis 4,30 m. breed. Halsgevel met aanzetstukken en festoenen op de zijkanten. Gebogen fronton. Lage rechte stoep.

Later winkelhuis met pui uit eind 18de eeuw

Aanzetstukken bestaan nog doch festoenen zijn vervangen door gemetselde rollaag, geen fronton en een lage stoep

Bewoners / eigenaren o.a.

????-1847 Apotheker A.J. Geerlof

1847 - 1924 apothekerszaak, J.N. Walter & Zoon , apotheker H.A. Walter

1924-1933? apothekerszaak Fa. L.C.W. Cocx, apotheker L.C.W. Cocx

1933-1934?  apothekerszaak Fa. L.C.W. Cocx, apotheker mej. J.H. Meijer

1934-1937?  apothekerszaak Fa. L.C.W. Cocx, apotheker mej. E.J. Douwe

1934-19??  apothekerszaak Fa. L.C.W. Cocx, apotheker mej. M.J.C. Pijls

19??-1975 Apotheek Cocx 

Rijksmonument

Nr 1773

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.