Herengracht 196 - 200

< Herengracht 202          Panorama         Herengracht 194 >

Herengracht 196-200

Herengracht 196-200

Herengracht 196, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 196-200 (Het Blauwe Huis)


Gebouwd           1615
Architect            -
Opdrachtgever    Hans Rombouts
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1615

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1615 Hans Rombouts

1875 Kas-Vereeniging

1895 Kas-Vereeniging

Naam / gevelsteen

1615 Het Blauwe Huijs, 't Blaauw-Huys

Bijzonderheden

1615 twee woonhuizen onder één dak 16,90 m. breed. Eenvoudige blauwe of hardstenen gevel. Tegen de kap twee toppen. Voor elke woning een stoep.

1875 Kas-Vereeniging voegt beide huizen samen tot een kantoorgebouw met een hal voor de kassiers.

1895 Uitbreiding met 200, de ingang wordt verplaatst naar 200 met platte stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1734 Jacob Reepmaker en Pieter Roger, makelaar. Ze verhuurden het als commensalenhuis. Dit is zo geweest tot ver in de 19de eeuw. Daarna weer afzonderlijk bewoond.

1875-1915 Kas-Vereeniging

1916-1965 Kantoor Gemeentebelastingen

Rijksmonument

 Nr 1769

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.