Herengracht 196 - 200

< Herengracht 202          Panorama         Herengracht 194 >

Herengracht 200 blauwe huis 1875 SAA

Herengracht 200, 1875

Herengracht 200 cp

Casper Philips

Herengracht 200


Gebouwd           1620
Architect            -
Opdrachtgever    Warnar Ernst van Bassen
Afgebroken         1895


Bouwjaar

± 1620

1895

Architect / Bouwer

 

Opdrachtgever

± 1620 Warnar Ernst van Bassen, raad en oud-schepen (1)

Naam / gevelsteen

Op benedenfries: Den Arent of De Arend

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 6 m. breed. Tegen eerste verdieping Ionische pilasters onder de kroonlijst. Middenvoorsprong, waarop een top tegen de kap, met grote trappen, vleugelstukjes en ballen, twee Corintische pilasters, waartussen een Arend. (Twee dakvensters waartussen balustrades. Voor elke woning een stoep. 

1895 Afgebroken en samengevoegd met 196-198

Bewoners / eigenaren o.a.

1734: 200 en 202 nog van fam. Van Bassen

1875-1915 Kas-Vereeniging

1916-1965 Kantoor Gemeentebelastingen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.