Herengracht 174

<- 176 Herengracht               Panorama             Herengracht 170-172 ->

Herengracht 174

Herengracht 174

Herengracht 174, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 174


Gebouwd           1794 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Leonard Hamaker
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1618

1794

Begin 19de eeuw 

1923 

Architect / Bouwer

1923 Publieke werken

1974 Zwiers en Fontein

1978 Jowa

1995 J van Stigt

Opdrachtgever

1618 Jan Cornsz Geelvinck

1794 Jan Leonard Hamaker

1923 gemeente Amsterdam

1974 AGO Levensverzekering-maatschappij

1978 AGO Levensverzekering-maatschappij

1995 Theater Instituut Nederland

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1618 koopmanshuis 8,20 m. breed. Trapgevel met grote trappen en vleugelstukken. Opgaande dammen, horizontaal onderbroken door banden. Ontlastingsbogen. Stoep. (In navolging van Hk de Keyser) 

Verm. sinds 1794: vlakke bergstenen gevel. Hoog drie verdiepingen, rechte kroon- en bliklijst. Drie frislichten. Zadeldak. Stoep. Balusters met klauwvoeten 

Begin 19de eeuw: Snijraam en voordeur met zes panelen

1923 Nieuwe indeling er herstel

1973 inrichten als kantoorruimte

1978 doorgangen naar 176 en 178

1995 Verbouwing samen met 166-174

Bewoners / eigenaren o.a.

1641 Abr. Alewijn

1679 Pieter de Wolf

1712 Dirck van Lennep de Jonge

1923 Gemeente Amsterdam. Ingericht voor de Armenraad

1972-1984 AGO Levensverzekering-maatschappij

Rijksmonument

Nr 1763

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.