Herengracht 150

<- 152 Herengracht               Panorama             Herengracht 148a ->

Herengracht 150

Herengracht 150

Herengracht 150 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 150

Gebouwd           ± 1720
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 140  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2562  (verpondingsnummer)
1796 : 42 394    (kleinnummer)
1732 : 42 2542  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3718  (kadaster oud)

Op de balken geschilderd plafond uit 1617.

Als bij de verbouwing in 1993 de twee verlaagde plafonds worden verwijderd, komen de 17de-eeuwse plafondschilderingen tevoorschijn. In 1996 zijn deze schilderingen gerestaureerd. In het buurhuis, Herengracht 152, worden exact dezelfde plafondschilderingen ontdekt. De beschilderingen tonen o.a. druivenranken. Behalve bloem- en fruitmotieven komen enkele cartouches voor, op de zijkanten van de balken, vergelijkbaar met die van Herengracht 178 uit ±1640. De kleur is een donkere oker. Daar in Herengracht 152 dezelfde plafondbeschilderingen zijn aangetroffen, is het waarschijnlijk dat de beschilderingen dateren uit de bouwtijd van de trapgevel-drieling, dus uit 1617. Daarmee behoren ze tot de oudste bekende plafondschilderingen van Amsterdam.

 

 

Herengracht  150 plafond11 Walther

Plafond, zoals dat nu in gerestaureerde staat is. Foto Walther Schonenberg.

Herengracht  150 plafond6 Walther

Plafond, zoals dat nu in gerestaureerde staat is. Foto Walther Schonenberg

Herengracht 150-152 detail 17de-eeuwse 1 SAA

Herengracht 150-152, opnames tijdens de verbouwing van 150 - 152 tijdens de verbouwing waarin het 17de-eeuwse plafond tevoorschijn komt. Foto stadsarchief Amsterdam.

Herengracht 150-152 detail 17de-eeuwse 3 SAA

Herengracht 150-152, opnames tijdens de verbouwing van 150 - 152 tijdens de verbouwing waarin het 17de-eeuwse plafond tevoorschijn komt. Foto stadsarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.