Herengracht 142

<- 144 Herengracht          Panorama         Herengracht 140 ->

Herengracht 142

Herengracht 142

Herengracht 142 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 142

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         -
1853 : RR 275  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3178  (verpondingsnummer)
1796 : 44 390    (kleinnummer)
1732 : 44 3123  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5679  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615 (1)

± 1700 (2)

1861 (3)

1896 (4)

Architect

1896 Gebr. Terlingen, aannemers (4)

Opdrachtgever

± 1615 Jan Pietersz de Bien (1)

± 1700 Abr. van Limburg-Bus (2)

1896 (4)

Naam / gevelsteen

± 1615 De Groene Leeuw (1)

± 1700 Vestingtoren (2)

1861 De Zijworm (3)

Bijzonderheden

± 1700 koopmanshuis 4,25 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton, waarin een Vestingtoren. Omlijsting van hijsbalk en twee zolderlichten. Lage stoep en toegang met omlijsting. (2)

1896 rechte kroonlijst, kap en dakvenster. Lage stoep bleef behouden. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1861 Fam. Hulter (3)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.