Herengracht 132

<- 134 Herengracht          Panorama         Herengracht 130 ->

Herengracht 132

Herengracht 132, na de brand op 1 januari 2008.

Herengracht 132 tekening Caspar Philips

Herengracht 132 tekening Caspar Philips

Herengracht  132

Gebouwd           ±1615, verbouw ±1790
Architect            -
Opdrachtgever     Jan Pietersz de Witt 
Monument         Rijksmonument

 

 

Herengracht 132, gallery LaRaven

Gallery LaRaven

Herengracht 132, portret Maria Callas door Mark Janicello

Portret van Maria Callas geschilderd door Mark Janicello

Als kantoor

In 1911 is het pand voor de Gebr. Voss verbouwd tot kantoor en magazijnruimte. Het huis heeft op dat moment een mooie en monumentale inrichting. Deze is toen verwijderd en opgeslagen. Delen daarvan staan in de depots van het Amsterdams Historisch museum en de schilderingen bevinden zich in Huis Beeckesteijn te Velsen.

De brand in 2008

In de nieuwjaarsnacht van 2008 is het huis door brand beschadigd geraakt. De bovenste twee etages zijn daarbij uitgebrand. Volgens onbevestigde berichten zou een vuurpijl door een glazen venster van de derde verdieping zijn geschoten. Het verwoeste grachtenpand werd in opdracht van de gemeente gedeeltelijk gedemonteerd. Op 2 januari werd de houten kroonlijst al van het pand getakeld. De lijst is verkoold en daardoor ongeschikt voor hergebruik, maar de restanten zijn opgeslagen op de nieuwe Monumentenwerf in Amsterdam-Nieuw West om als voorbeeld te dienen voor de reconstructie.

Het huis is op 1 januari 2008 overgegaan in handen van Ewoud Lietaert Peerbolte die enige bekendheid geniet als de thrillerauteur Ed Sanders, Hij heeft besloten om het huis na de brand toch te houden en de verzekeringsuitkering te incasseren. Hij heeft nadien geprobeerd om het pand weer te herstellen, maar de plannen werden niet goedgekeurd. In 2011komt hij zijn hypotheekverplichtingen niet meer na en wordt het huis door de FGH-bank ter veilig aangeboden. Vlak voor de veiling is het ondershands alsnog verkocht.

Na de brand is in het souterrain een oude kluis ontdekt, met daarin archiefstukken, over de vroegste bouwgeschiedenis van het huis. Door oude foto’s te vergelijken van de familie Tutein Nolthenius, is in het depot van het Amsterdams Historisch Museum de wandbetimmering ontdekt van de ‘grote zaal’. Deze betimmering werd door de familie Tutein verwijderd toen in 1910 het huis een kantoorfunctie kreeg. Op dat moment zijn ook de wandschilderingen van De Lairesse/ Glauber aan het Rijk overgedragen, die nu een plaats hebben gekregen in het Rijksmuseum.

Het onderzoek heeft veel gegevens opgeleverd over het oorspronkelijke huis en de talrijke wijzigingen die het interieur in de loop der jaren heeft ondergaan. Robert Daniël Crommelin huurde het pand van 1785 tot 1792 en kocht het daarna voor fl. 70.000. De auteur tekent aan dat met het terugvinden van de prachtige zware eikenhouten pilasters en de verfijnd gesneden kapitelen de vraag actueel is geworden of het interieur teruggeplaatst mag worden in het pand.

Het is gekocht door de heer Groeneweg. Deze is, mede met een financiering van Triodos Bank, voornemens om het gebouw weer in oude glorie terug te brengen.

Voor de tijd dat het leeg staat, was er vanaf novenber 2011 voor een half jaar de gallery LaRaven erin gevestigd met diverse exposities. Daarna is er gestart met de renovatie van het pand voor appartementen.

 

 

Herengracht 132, snijraam met lantaren

Snijraam met lantaren

Herengracht 132

Zaal beneden links achter

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.