Herengracht 40

<- 42 Herengracht          Panorama         Herengracht 38 ->

Herengracht 40 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 40b oud

Gebouwd           ± 1627
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter de Koocker
Afgebroken         1790

 

 

Bouwjaar

± 1627

1790 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

± 1627 Pieter de Koocker

Naam / gevelsteen

± 1615 De (Ver)gulde Lely

Bijzonderheden

± 1615 koopmanshuis Trapgevel met grote trappen waartegen vleugelstukken, ontlastingsbogen en stoep. Naar Hk de Keijser. 8, 5 m breed

1790 verenigd met 40a tot één gebouw 13,13 m. breed. 

Bewoners / eigenaren o.a.

 1645 Balthasar Coymans en Maria Trip (portret zie onder)

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.