Koningsplein 2 oude nummer

< 4-6 Koningsplein          Panorama         Singel 468-476 >

Koningsplein 02

Koningsplein 2

Koningsplein 2 (oude nummering, later 4, nu geen nummer meer)


Gebouwd           na 1667
Architect            -
Opdrachtgever   
Opgegaan  1914 in Nieuw Engeland, Singel 468

1853 : II 448  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6135  (verpondingsnummer)
1796 : 33 1    (kleinnummer)
1732 : 33 6097  (verpondingsnummer)
Kadast: F 30  (kadaster oud)    -

Bouwjaar

na 1667

Architect

1907 Johs. Mutters jr., architect 's-Gravenhage

Opdrachtgever

1907 firma C.A. Volk

1914 N.V. Maatschappij Exploitatie Engros- en Detailzaken 'Nieuw Engeland'

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1907 gevel helemaal vernieuwd en ook inwendig verbouwd

1914 “Nieuw Engeland” koopt pand voor  f 113.000,- voor 45 m, gevel word met zandsteen bekleed en ingevoegd in de winkel. Zie verder Singel 468

Bewoners / eigenaren o.a.

1851-1914 C. Volk later C.A. Volk, bontwerker / pelterij

1914 N.V. Maatschappij Exploitatie Engros- en Detailzaken 'Nieuw Engeland'

Monument

Deel van Singel 468, nr. : 518360

Gebruik nu

winkel/kantoor, onderdeel complex Koningsplein 2 - 20, Singel 468

 

Gegevens uit o.a. Delpher, de krantensite.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.