Keizersgracht 804

Keizersgracht 804 Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 804 Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 804

Keizersgracht 804

Keizersgracht 804

Gebouwd           1750 
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Cornelis Deutz van Assendelft
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 652  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 6003  (verpondingsnummer)
1796 : 60 778    (kleinnummer)
1732 : 60 5673  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1351  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

1750

± 1800

1911

Architect

1911 G.J. Langhout

1954 Ir. W.B. Quëndag (Herengracht 519-525)

1988 J. van Stigt architecten b.n.a. (Herengracht 408)

Opdrachtgever

± 1670 verm. Paulus Verrijn

1750 mr. Cornelis Deutz van Assendelft

± 1800 mr Andr. Adolph Deutz (zoon)

1911 Fa. Vredenburg en Reens

1918 Dienst der publieke werken

1923 Gemeente Amsterdam

1954 Stichting Middelbare Confectieschool "Mr. Koetsier (huurder, eigendom gemeente)

1988 De Court  Projecten 2 B.V.

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 806 en 808 dubbel woonhuis 14,90 m. breed. Oorspr. kleiner.

1750 in afgebeelde toestand gebracht. Rechte kroonlijst met acht consoles. Zadeldak. Dubbele stoep met onderingang. Omlijste toegang. Aparte toegang voor bergplaats of stal.

± 1800 rechte kroonlijst waarin trigliefen. Vooruitspringende middentravee met ingang. Dorische pilasters. Stoep met gesmeed ijzeren empire hek. Sierraam.

1911 Gerenoveerd en achter deel ingericht tot werkplaats.

1918 Aankoop door de gemeente, inclusief Kerkstaat 425 en 427 voor ƒ 145.000,-

1918 aanbrengen vier closets

1923 Verbouwing tot school en het plaatsen van een groot aantal gasfornuizen voor ƒ 24.500,-

1924 Brand(je)? in het gebouw

1954 verbouw van school

1988 verbouw tot vijf appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1740 mr. Boudewijn van Collen, schepen (1)

1896-1903  Notaris C. van Mourik(†13-02-1903)

1903-1918  Meubelfabrikant Vredenburg & Reens (incl. Kerkstraat 425-427)

1918-1920  Gemeentelijk distributiebureau (incl. Kerkstraat 425-427)

1920-1922  Gemeentelijke dienst Levensmiddelen

1923-1948? Filiaal 1e openbare huishoudschool

1949-1950 Instituut voor Perswetenschappen

sept. 1951-1968 School Confectie Industrie “Mr. Koetsier”

Rijksmonument

2755

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.