Keizersgracht 804

Keizersgracht 804 Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 804 Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 804

Keizersgracht 804

Keizersgracht 804

Gebouwd           1750 
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Cornelis Deutz van Assendelft
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 652  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 6003  (verpondingsnummer)
1796 : 60 778    (kleinnummer)
1732 : 60 5673  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1351  (kadaster oud)

Dit dubbel woonhuis is omstreeks 1670 gebouwd, vermoedelijk voor Paulus Verrijn. Dit oorspronkelijke huis is kleiner dan het rond 1750 veranderde pand. 

Het huis komt rond 1740 in bezit van schepen mr. Boudewijn van Collen, die er ook gewoond heeft. Tien jaar later wordt het huis door Mr. Cornelis Deutz van Assendelft [1730-1788] er eigenaar van. Het huis is door hem verbouwd en ziet er dan zo uit als Caspar Philips het getekend heeft. Gevel  is 14,90 m breed  met rechte kroonlijst met acht consoles, zadeldak, dubbele stoep met onderingang, omlijste toegang en een aparte toegang voor bergplaats of stal.

Door zijn zoon Jhr. mr. Andries Adolf Deutz van Assendelft [1764-1833] is het rond 1800 gewijzigd. Het is nu een gevel met rechte kroonlijst met daarin trigliefen. Een vooruitspringende middentravee met ingang, geflankeerd met Dorische pilasters. De stoep met een gesmeed ijzeren empire hek en een fraai sierraam.

Het is in 1911 ingericht tot werkplaats voor de fa. Vredenburg en Reens, meubelhandel, door ir. G. J. Langhout. Daarna is er een dependance van de 1e Openbare Huishoudschool in gevestigd en van september 1959 tot 1963 de Hogere Technische School voor de Confectie Industrie 'Mr. Koetsier'.

8o6

Keizersgracht 804 dt1

Open heisluik, voor het opbergen van goederen op zolder.

Keizersgracht 804 dr

Voordeur met hoge stoep

Keizersgracht 804 dt2

Stoephek, een andere versiering.

Keizersgracht 804 dt1

Snijraam boven de voordeur

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.