Keizersgracht 776

Keizersgracht 776 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 776

Keizersgracht 776

Keizersgracht 776


Gebouwd           ± 1675 
Architect            -
Opdrachtgever   Reijnier van Houten
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1675

1875

Architect

Opdrachtgever

± 1675 Reijnier van Houten, meester-loodgieter

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1675 woonhuis 3,63 m. breed. Halsgevel. Vleugelstukken. Gebogen fronton. omlijste toegang. Hoge stoep met onderingang. (1)

verm. 1875 rechte kroonlijst met drie consoles. Dakvenster. Platte stoep.

1904 Gasonploffig, die het pand en 774 ernstig beschadigde

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 Abraham Zeuven, notaris

1904-19  mevr.. G. v. d. Brink, corsetière

1916-1917 dr. C. Bakker, arts

1917-1919? Assurantiekantoor B. BAKKER

Rijksmonument

2746

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.