Keizersgracht 774

Keizersgracht 774 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 774

Keizersgracht 774

Keizersgracht 774


Gebouwd           ± 1675 
Architect            -
Opdrachtgever    Reijnier van Houten
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1675 

verm. 1875

1904

Architect

Opdrachtgever

± 1675 Reijnier van Houten, meester-loodgieter

Naam / gevelsteen

1698 ‘De Werkende Metselaar’

Bijzonderheden

± 1675 koopmanshuis 3,67 m. breed. Halsgevel. Vleugelstukken. Gebogen fronton. omlijste toegang. Hoge stoep met onderingang. 

verm. 1875 rechte kroonlijst met drie consoles. Dakvenster. Platte stoep.

1904 Gasonploffig, die het pand en 776 ernstig beschadigde.

Bewoners / eigenaren o.a.

1698 Gosewijn van Lunteren

1904 Dr. Zaalberg, arts

Rijksmonument

2741

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.