Keizersgracht 772

Keizersgracht 772 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 772

Keizersgracht 772

Keizersgracht 772


Gebouwd           ± 1690 
Architect            -
Opdrachtgever    Egidius Nics. van Keijssel
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1690 

± 1880

Architect

Opdrachtgever

± 1690 Egidius Nics. van Keijssel (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 woonhuis 412 m. breed. 770 en 772 samen gebouwd onder één doorgaande en verhoogde kroonlijst waarin bij elk een zolderlicht. Stoep met onderingang en omlijste toegangen. 

± 1880 rechte kroonlijst. Platte stoep met drie afsluitpaaltjes. Pui.

Bewoners / eigenaren o.a.

1918-1931? Mevr. G. van der Brink, corsetière

1965 MMS Meisjesschool ???

1969-1971 Mr. J. van den Berg, notaris

1983-1985 Theater-café T.D (van restaurant Tempo Doeloe)

1994 te koop voor f 789.500

Rijksmonument

2740

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.