Keizersgracht 770

Keizersgracht 770 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 770

Keizersgracht 770

Keizersgracht 770

Gebouwd           1884 
Architect            H. Ströer
Opdrachtgever    S.W. Jos. Jitta
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 669  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 6020  (verpondingsnummer)
1796 : 60 761    (kleinnummer)
1732 : 60 5690  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1334  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1690 (1)

1884 (2)

Architect

1884 H. Ströer (2)

Opdrachtgever

± 1690 Jan van Senden (1)

1884 S.W. Jos. Jitta (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690: woonhuis 4 m. breed. 770 en 772 samen gebouwd onder één doorgaande en verhoogde kroonlijst waarin bij elk een zolderlicht. Stoep met onderingang en omlijste toegangen.

1884 verhoogde gevel met rechte kroonlijst met twee consoles, waarboven de oude kap uitsteekt. Platte stoep.

1924 verkocht veiling 25.300 T. Lammers

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2739

Gebruik nu

1972-???? Restaurant/Bistro Bonjour

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.