Keizersgracht 768

Keizersgracht 768 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 768

Keizersgracht 768

Keizersgracht 768

Gebouwd           ± 1670
Architect            -
Opdrachtgever    Jan de Witt
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 670  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 6021  (verpondingsnummer)
1796 : 60 760    (kleinnummer)
1732 : 60 5691  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1333  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

± 1880

Architect

1872 G. Wesseling

Opdrachtgever

± 1670 Jan de Witt

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 woonhuis 5,07 m. breed. Gebouwd samen met 768 en met hoekhuis Utrechtse straat 61. Dakvenster. Hoge stoep. Omlijste toegang.

1872 Verhoging uitbouw keuken

1879 verkocht veiling f 14.100,- B.M. Groenman

± 1880 rechte kroonlijst met drie consoles. Kap met dakvenster. Platte stoep.

1924  verkocht veiling f 17.400,- W.G. Schijffelen

Bewoners / eigenaren o.a.

1901 Kaplaskie, tandarts

1931 A.R. Schilling Pianist

Rijksmonument

Nr. : 2738

Gebruik nu

appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.