Keizersgracht 678

Keizersgracht 678 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 678

Keizersgracht 678

Keizersgracht 678


Gebouwd           ± 1690
Architect             Schelte Popta en Hendrik Cloessen
Opdrachtgever    Schelte Popta en Hendrik Cloessen
Monument         Rijksmonument

 

Dit huis is een van de Halsgevel-vijfling, vijf gelijke panden, van ongeveer 5,90 meter breed.

Bouwjaar

± 1690 (678 - 686)

eind 18de eeuw

begin 19de eeuw

Architect

± 1690 Schelte Popta en Hendrik Cloessen, meester-metselaars 

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 koopmanshuis 5,90 m. breed. Er mocht geen stal of pakhuis worden gemaakt. Ingezwenkte halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken met tulpen, druiven enz. Op zijkanten. Segmentvormig fronton met schelpversiering. Twee aan twee dubbele stoepen. 

eind 18de eeuw: voordeur

begin 19de eeuw omlijste toegang. Sierraam.

Bewoners / eigenaren o.a.

1699 - ± 1770 fam. Everhard Temminck (1)

voor 1911-???? Fam. Boelen, Eva Pennink-Boelen

Rijksmonument

2697

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.