Keizersgracht 646

Keizersgracht 646 cp

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 646

Keizersgracht 646

Keizersgracht 646


Gebouwd           1702
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Adolfsz de Zeeuw
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1702

Architect

Opdrachtgever

1702 Pieter Adolfsz de Zeeuw

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1702 koopmanshuis ± 5,60 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep.

empire snijraam

Aan uiteinden één stoep aan buitenkant, daartussen dubbele stoepen. 

sept 1994 Ontruiming van krakers

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1850 fam. Gildemeester

Rijksmonument

2690

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.