Keizersgracht 632

Keizersgracht 632 cp

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 632

Keizersgracht 632

Keizersgracht 632


Gebouwd           ± 1700
Architect            -
Opdrachtgever    dr Pieter Guenellon
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1700 (1)

± 1777 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1700 med. dr Pieter Guenellon (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1700 koopmanshuis 6,30 m. breed. Halsgevelhalsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton met versiering boven en om hijsbalk. Stoep met onderingang. Stal aan de Kerkstraat 211 – 213. (1)

± 1777 verminkte ingezwenkte hals. Driehoekig fronton. Platte stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1718 mr Jan van der Voort (1)

1739 Jean lafontaine (1)

1777 Jean Benjamin Dupeyron (1) (2?)

1782 wed. Joan Muijsken (2)

Rijksmonument

2683

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.